PLaza 9- (Nightclub)
New York


1962 Dime a Dozen (various)