Nunsense
AKA  
Apácák, Mníšky, Sor-presas 

Music: 
Dan Goggin

Lyrics: 
Dan Goggin

Book: 
Dan Goggin
Premiere: 
Thursday, December 12, 1985
Theatre: 
Cherry Lane Theatre
New York